Lägenhetsregister Bostadsrättsföreningen Solhjulet

 Ange lägenhetens nummer och tryck p?sök-knappen.

Lägenhetens nummer

  

(Lägenheterna har nummer mellan 1 och 676 samt 1000 till 1020.

Bostadsrättsgaragen mellan 677 till 808.)

Fel i guiden Databasresultat
Åtgärden miksslyckades. Kontakta serveradministratören om problemet kvarstår.

* En handfull nya upplåtelser de senaste åren har successivt ändrat andelstalen (om än mycket lite).

** Använd aldrig detta nummer i kommunikation med föreningen - det finns massa lägenheter som har samma nummer.

Hittar Du något som inte stämmer - vänligen kontakta oss

I recently contacted you about a rolex replica sale I received that was wrong. I stated that I received rolex replica sale 14581 instead of item 14881, which is indeed the case. However, I wanted to give you more panerai replica sale as this may be more than a product mix up. The replica watches sale I received was the same dial color and movement as the 14581 ( black dial instead of grey, quartz movement instead of automatic chronograph). However, the panerai replica lock bag it was packaged in was labeled as 14881 and it came with a steel bracelet not a leather one as the 14581.