Lägenhetsregister Bostadsrättsföreningen Solhjulet

 Ange lägenhetens nummer och tryck på sök-knappen.

Lägenhetens nummer

  

(Lägenheterna har nummer mellan 1 och 676 samt 1000 till 1025.

Bostadsrättsgaragen mellan 677 till 808.)

Fel i guiden Databasresultat
Åtgärden miksslyckades. Kontakta serveradministratören om problemet kvarstår.

* En handfull nya upplåtelser de senaste åren har successivt ändrat andelstalen (om än mycket lite).

** Använd aldrig detta nummer i kommunikation med föreningen - det finns massa lägenheter som har samma nummer.

Hittar Du något som inte stämmer - vänligen skicka en e-post till info@solhjulet.se.